รู้กันหรือไม่ครับว่าสารเคลือบไม่ได้มีแค่สารเคลือบกันติดหรือที่เรารู้จักกันดีในนาม Teflon วันนี้แอดจะพามารู้จักกับสารเคลือบ